Selecteer een pagina

Missie, Visie en Kernwaarden

Onze Missie

Makkie wil bedrijven dichter bij hun klanten brengen door interactief contactgegevens en bedrijfsinformatie delen eenvoudig en effectief te maken.
Onze Visie

Een milieubewuste wereld waarin waardevolle verbindingen centraal staan.

Onze Kernwaarden

GemakkelijkWerken met Makkie moet een makkie zijn; daar staan we voor. Makkie zet zich in om het gebruik van de webapp zo eenvoudig mogelijk te maken en te houden. Contactgegevens moeten snel en gemakkelijk gedeeld kunnen worden, zonder ingewikkelde instructies of vereisten.
BetrokkenMakkie wil betrokken zijn bij haar klanten. Op deze manier kunnen beide partijen van elkaar leren. Daarbij biedt Makkie haar klanten tools aan om meer betrokken te zijn bij hun klanten en de klanten van het bedrijf. Door met klanten mee te denken en samen te werken wil Makkie bouwen aan een waardevol netwerk.
IntegerBinnen Makkie doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen. We zijn eerlijk en betrouwbaar en houden vast aan onze waarden. We zetten ons elke dag actief in om op basis van deze waarden te handelen.
BewustMakkie is bewust van haar acties en keuzes en wil haar klanten in staat stellen hetzelfde te doen wanneer ze gebruik maken van Makkie. We kiezen bewust voor het gebruik van onze producten en materialen. Verder kiezen we ook bewust voor onze samenwerkingen met primaire stakeholders. We willen ten slotte bewust omgaan met onze omgeving, het milieu en ons netwerk.